Kliknutím na název esence se dostanete na stránky, kde jsem si dělala mezinarodní certifikované kurzy a můžete si počíst více. images-5.jpg

 
Agrimony - Řepík lékařský - za usměvavou tváří ukrýváte problémy 
Aspen - Topol osika - máte nevysvětlitelné obavy, jste nervozní 
Beech - Buk lesní - jste kritický a netolerantní k ostatním 
Centaury - Zeměžluč lékařská - máte těžkosti říci ne, neumíte požádat o pomoc 
Cerato - Rožec - zpochybňujete svou schopnost odhadnout situaci 
Cherry Plum - Slíva třešňová - máte obavy ze ztráty sebekontroly, jste ve stavu hlubokého zoufalství 
Chestnut Bud - Poupě jírovce, koňského kaštanu - neumíte se poučit ze zkušeností, pořád stáles stejnou chybu 
Chicory - Čekanka - obecná máte majetnické sklony, často manipulujete lidmi 
Clematis - Bílá lesní réva - nemáte zájem o okolní dění, oddáváte se snění za bílého dne 
Crab Apple - Plané jablko - máte o sobě nevalnou představu, stydíte se za svůj vzhled 
Elm - Jilm - máte pocity přehnané odpovědnosti, která vás vyčerpává 
Gentian - Hořec nahořklý - rychle ztrácíte odvahu, propadáte pochybostem a skepsi 
Gorse - Hlodaš evropský - přepadá vás beznaděj, zklamání a pesimismus 
Heather - Vřes obecný - nechcete být sám, mluvíte pořád jenom o sobě, nezabýváte se ničím jiným než sebou 
Holly - Cesmína ostrolistá - máte návaly žárlivosti, zlosti, hněvu a nenávisti 
Honeysuckle - Zimolez kozí list - žijete neustále v minulosti, ovládá vás nostalgie 
Hornbeam - Habr obecný - máte kolísavé nálady, chybí vám potěšení, pociťujete mentální únavu 
Impatiens -Netýkavka žlázonosná - jste popudliví, netrpěliví, reagujete velmi prudce 
Larch - Modřín opadavý - máte nedostatek sebedůvěry, trpíte komplexem méněcennosti 
Mimulus - Kejklířka skvrnitá - máte časté obavy ze známých věcí, ze smrti, nemoci, zkoušky... 
Mustard - Hořčice polní - bez zjevných důvodů propadáte melancholii 
Oak - Dub letní - silný pocit odpovědnosti vás stále nutí zdolávat překážky, ale i pak se cítíte sklíčeně a vyčerpaně 
Olive - Oliva - trpíte tělesnou i duševní únavou a vyčerpáním 
Pine - Borovice lesní - máte naustálé výčitky svědomí a pocity viny 
Red Chestnut - Červený kaštan - trpíte přehnanými obvami a starostí o druhé 
Rock Rose - Devaterník penízkovitý - naustále propadáte panice, strachu a pocitu bezmoci 
Rock Water - Voda z léčivých pramenů - kladete na sebe vysoké požadavky, nejste dostatečně flexibilní, zastáváte ustrnulé názory 
Scleranthus - Chmerek roční - trpíte nerozhod ností a vnitřní nevrovnaností 
Star Of Bethlehem - Snědek okoličnatý - zažili jste právě tělesný či duševní šok 
Sweet Chestnut - Kaštan jedlý - propadáte zoufalství, pocitu, že už víc neunesete 
vervain - Sporýš lékařský - jste plni entusiasmu a snažíte se pokaždé prosadit, i když to přesahuje vaše síly
Vine - Vinná réva - máte silnou ctižádost a vůli dominovat mezi ostatními 
Walnut - Vlašský ořech - cítíte se být v rozhodujícím životním období a hledáte úkryt před nejistotou a zápornými vlivy okolí 
Water Violet - Žebratka bahenní - dáváte přednost samotě, jste často hrdě rezervovaní 
White Chestnut - Bílý kaštan - v hlavě vám neustále kolují tíživé myšlenky, kterých se neumíte zbavit, propadáte vnitřním samomluvám 
Wild Oat -Sveřep větevnatý - cítíte nespokojenost, protože nenacházíte svůj pravý životní styl a své poslání
Wild -Rose Planá šípková růže - jste apatiční, pociťujete resignaci, vnitřně jste kapitulovali 
Willow -Vrba žlutá - cítíte zatrpklost, vnitřní hněv, považujete se za "oběť osudu" )
Vsevjednom.cz